Γραφείο Τύπου
Mykoniati Group Hotels


Η εταιρεία Μυκωνιάτης Ηλίας & Σια ΟΕ, με νόμιμο εκπρόσωπο της την κ.Μυκωνιάτη Ρούλα η οποία είναι μέλος της Ένωσης Ξενοδόχων Χαλκιδικής και ενεργό μέλος του πολιτικού χώρου της περιοχής και γενικότερα της Ελλάδας, συμμετέχει ενεργά στις περισσότερε ς εκθέσεις τουρισμού τόσο στο εσωτερικό όσο και στο εξωτερικό.

Μόνιμο μέλημα μας είναι η συνεχής ανάπτυξη τόσο των εγκαταστάσεων μας όσο και των υπηρεσιών μας.